Rocks

Foto's van sedimentaire rotsenFoto's van gangbare soorten clastic, chemische en organische sedimentrots.


Breccia is een clastic sedimentair gesteente dat is samengesteld uit grote (over een diameter van twee millimeter) hoekige fragmenten. De ruimtes tussen de grote fragmenten kunnen worden opgevuld met een matrix van kleinere deeltjes of een mineraal cement dat het gesteente samenbindt. Het hierboven afgebeelde exemplaar is ongeveer vijf centimeter breed.

Wat zijn sedimentaire rotsen?

Sedimentaire gesteenten worden gevormd door de ophoping van sedimenten. Er zijn drie basistypes van sedimentair gesteente.

Clastic sedimentaire gesteenten zoals breccia, conglomeraat, zandsteen, siltstone en schalie worden gevormd uit mechanisch verweringsafval.

Chemische sedimentaire gesteenten, zoals steenzout, ijzererts, vuursteen, vuursteen, sommige dolomieten en sommige kalksteen, vormen zich wanneer opgeloste materialen uit de oplossing neerslaan.

Organische sedimentaire gesteenten zoals steenkool, sommige dolomieten en sommige kalksteen, ontstaan ​​door de ophoping van planten- of dierenresten.

Foto's en korte beschrijvingen van enkele veel voorkomende sedimentaire gesteentetypes worden op deze pagina getoond.

Steenkool is een organisch sedimentair gesteente dat zich hoofdzakelijk vormt uit plantenresten. Het plantafval hoopt zich meestal op in een moerasomgeving. Steenkool is brandbaar en wordt vaak gedolven voor gebruik als brandstof. Het hierboven afgebeelde exemplaar is ongeveer vijf centimeter breed.

Chert is een microkristallijn of cryptokristallijn sedimentair gesteentemateriaal bestaande uit siliciumdioxide (SiO2). Het komt voor als knobbeltjes en concretionaire massa's, en minder vaak als een gelaagde afzetting. Het breekt met een conchoidale breuk en produceert vaak zeer scherpe randen. Vroege mensen profiteerden van hoe chert breekt en gebruikten het om snijgereedschap en wapens te maken. Het hierboven afgebeelde exemplaar is ongeveer vijf centimeter breed.

Conglomeraat is een clastic sedimentair gesteente dat grote (groter dan twee millimeter diameter) afgeronde deeltjes bevat. De ruimte tussen de kiezelstenen is meestal gevuld met kleinere deeltjes en / of een chemisch cement dat het gesteente samenbindt. Het hierboven afgebeelde exemplaar is ongeveer vijf centimeter breed.

Vuursteen is een hard, taai, chemisch of biochemisch sedimentair gesteente dat breekt met een conchoidale breuk. Het is een vorm van microkristallijn kwarts dat door geologen meestal "chert" wordt genoemd. Het vormt zich vaak als knobbeltjes in sedimentaire gesteenten zoals krijt en zeekalkstenen.

Dolomiet (ook bekend als "doloston" en "dolomietrots") is een chemisch sedimentair gesteente dat erg lijkt op kalksteen. Men denkt dat het ontstaat wanneer kalksteen of kalkmodder wordt gemodificeerd door magnesiumrijk grondwater. Het hierboven getoonde exemplaar is ongeveer vier inch (tien centimeter) breed.

Kalksteen is een rots die voornamelijk uit calciumcarbonaat bestaat. Het kan zich organisch vormen door de ophoping van schelp, koraal, algen en fecaliën. Het kan ook chemisch worden gevormd door de neerslag van calciumcarbonaat uit meer- of oceaanwater. Kalksteen wordt op veel manieren gebruikt. Enkele van de meest voorkomende zijn: productie van cement, steenslag en zuurneutralisatie. Het hierboven afgebeelde exemplaar is ongeveer vijf centimeter breed.

Ijzererts is een chemisch sedimentair gesteente dat ontstaat wanneer ijzer en zuurstof (en soms andere stoffen) in oplossing combineren en zich afzetten als een sediment. Hematiet (hierboven weergegeven) is het meest voorkomende sedimentair ijzerertsmineraal. Het hierboven afgebeelde exemplaar is ongeveer vijf centimeter breed.

Steen zout is een chemisch sedimentair gesteente dat ontstaat door de verdamping van oceaanwater of zoute meren. Het is ook bekend onder de minerale naam "haliet". Het wordt zelden aangetroffen aan het aardoppervlak, behalve in gebieden met een zeer droog klimaat. Het wordt vaak gedolven voor gebruik in de chemische industrie of voor gebruik als een winter snelwegbehandeling. Sommige haliet wordt verwerkt voor gebruik als smaakmaker voor voedsel. Het hierboven afgebeelde exemplaar is ongeveer vijf centimeter breed.

Oil Shale is een rots die aanzienlijke hoeveelheden organisch materiaal in de vorm van kerogeen bevat. Tot 1/3 van het gesteente kan vast organisch materiaal zijn. Vloeibare en gasvormige koolwaterstoffen kunnen uit de olieschalie worden geëxtraheerd, maar het gesteente moet worden verwarmd en / of met oplosmiddelen worden behandeld. Dit is meestal veel minder efficiënt dan het boren van rotsen die olie of gas rechtstreeks in een put opleveren. De processen die worden gebruikt voor de winning van koolwaterstoffen produceren ook emissies en afvalproducten die aanzienlijke milieuproblemen veroorzaken.

Shale is een clastic sedimentair gesteente dat bestaat uit klei-verwerend puin (minder dan 1/256 millimeter in diameter). Het breekt meestal in dunne platte stukken. Het hierboven afgebeelde exemplaar is ongeveer vijf centimeter breed.

Zandsteen is een clastic sedimentair gesteente dat voornamelijk bestaat uit zandafval (1/16 tot 2 millimeter diameter). Omgevingen waar grote hoeveelheden zand zich kunnen ophopen, zijn stranden, woestijnen, uiterwaarden en delta's. Het hierboven afgebeelde exemplaar heeft een doorsnede van ongeveer vijf centimeter.

De beste manier om over rotsen te leren is om een ​​verzameling exemplaren te hebben om te onderzoeken terwijl je studeert. Het zien en hanteren van de rotsen zal je helpen hun samenstelling en textuur veel beter te begrijpen dan erover te lezen op een website of in een boek. De winkel biedt goedkoop rock collecties die overal in de Verenigde Staten of in de Verenigde Staten kunnen worden verzonden. Minerale collecties en leerzame boeken zijn ook beschikbaar.

siltstone is een clastic sedimentair gesteente dat ontstaat uit slibafmetingen (tussen 1/256 en 1/16 millimeter diameter) verweringsafval. Het exemplaar op de foto is ongeveer vijf centimeter breed.